Cornel Ngaleku Children Centre in Tanzania

De opbrengst van de Zakloop is voor het goede doel. Dat is al een aantal jaar het kindercentrum Ngaleku in Tanzania, wat door de Tanzaniaan Michael Shirima is opgericht en wordt ondersteund door gepensioneerd kinderarts Piet de Haas en zijn vrouw Olga, maatschappelijk werkster.

Michael Shirima had een droom om weeskinderen en kinderen in kwetsbare omstandigheden in de leeftijd van 0- 7 jaar op te vangen en een kans op een toekomst te geven. In 2003 is er een plan gemaakt. Piet en Olga de Haas zijn in 2004 in contact gekomen met hem en hebben het in aanbouw zijnde centrum bezocht. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen Michael Shirima en Piet en Olga de Haas. In februari 2005 zijn Piet en Olga ter plekke gaan wonen en hebben de afbouw en inrichting begeleid, steeds in overleg met Michael. In september 2006 zijn de eerste kinderen gekomen.

Nu vele jaren later is het centrum uitgegroeid tot een klein dorpje, dat niet alleen jonge kinderen opvangt , maar ook werkgelegenheid biedt aan vele mensen uit de omgeving. Buitenprojecten naast het centrum gelegen, zoals een moestuin, varkens- en kippen- stallen, een verkoop punt voor schoon drinkwater , een visvijver en een kleine lodge brengen geld op, dat weer besteed wordt voor de lopende kosten van het kindercentrum. Er wordt naar gestreefd om de kinderen terug te laten keren naar familie. Indien dit niet mogelijk is, wordt er geprobeerd adoptie- of pleeg- gezinnen te vinden.

De exploitatiekosten van het centrum blijven bij de Tanzaniaanse stichting CNCC. De Nederlandse Stichting CNCC bekostigt het onderwijs als de kinderen naar school gaan. Op dit moment gaan er 40 kinderen naar lagere scholen, middelbare scholen en beroepsonderwijs. In januari komen daar weer 10 kinderen bij.

Piet en Olga gaan elk jaar ongeveer 3 maanden naar Tanzania en bezoeken alle kinderen op de scholen.